x

#{title}

#{text}

x
error

#{title}

#{text}

x
success

#{title}

#{text}

  •   Clock Montag, 16. Juli 2018 00:58
Leaderboard:
class 1 Assassin
AM| Nephtu58
AM| Assaandir55
AM| Sneaky47
class 2 Barbar
AM| Zornbolt66
AM| harnisch43
AM| Koorol2
AM| Granju1
AM| Crandar1
class 3 Waldläufer
AM| Roxania71
AM| Mice28
class 4 Eroberer
AM| Maxxim56
AM| nidhogg49
AM| Akintor23
M4| bulweil3
class 5 Dunkler Templer
AM| Aros57
AM| Siegurd56
AM| Dharius44
AM| Avid37
M4| Alexir12
class 6 Wächter
AM| Elbo67
AM| CustosLupus46
AM| Thorhammern34
AM| stahlmauerr5
AM| Brunhilth0
class 7 Dämonologe
AM| Kataclysm64
AM| Helithabea62
AM| Bagua58
AM| Olizumbo19
AM| Rickylein6
class 8 Herold des Xotli
AM| Achandra54
AM| Nebneru44
AM| Macarena34
AM| Vorphx30
AM| Silarius0
class 9 Nekromant
AM| Kaazho73
AM| Blueicetep67
AM| Naiini66
AM| Todesheld28
AM| Bimbamm18
class 10 Bärenschamane
AM| Lysella68
AM| Briala42
class 11 Mitrapriester
AM| Pyrrha67
AM| Riumina59
AM| Alainn39
M4| Schirah15
AM| Gwahirana4
class 12 Vollstrecker Sets
AM| Brigitta77
AM| Jademond69
AM| Takzur12
AM| Hefeistos2
AM| Existos0
  # Name Level Rasse Rang Status Klasse Typ Amarok T5 Amarok T4 BA T5
1
AM| Achandra 80 race 3 Stygier Amarok Main a class 8Herold des Xotli Main 54 0 0
2
80
Unknown
Amarok Main
a
class 4Eroberer
Main
23
250
0
3
80
race 1 Aquilonier
Amarok Main
a
class 11Mitrapriester
Main
39
725
0
4
80
race 1 Aquilonier
T4 Main
a
class 5Dunkler Templer
Main
12
625
0
5
80
race 1 Aquilonier
Amarok Main
a
class 5Dunkler Templer
Main
57
400
0
6
80
race 3 Stygier
Amarok Main
a
class 1Assassin
Main
55
100
0
7
AM| Avid 80 race 2 Cimmerier Amarok Main a class 5Dunkler Templer Main 37 50 0
8
80
race 3 Stygier
Amarok Main
a
class 7Dämonologe
Main
58
275
0
9
80
race 4 Khitaner
Amarok Main
a
class 9Nekromant
Main
18
0
0
10
80
race 3 Stygier
Amarok Main
a
class 9Nekromant
Main
67
475
0
11
AM| Briala 80 race 2 Cimmerier Amarok Main a class 10Bärenschamane Main 42 0 0
12
80
race 3 Stygier
Amarok Main
a
class 12Vollstrecker Sets
Main
77
725
0
13
AM| Brunhilth 80 race 1 Aquilonier Amarok Main a class 6Wächter Main 0 0 0
14
80
race 2 Cimmerier
Amarok Main
a
class 2Barbar
Main
1
0
0
15
80
race 2 Cimmerier
Amarok Main
a
class 6Wächter
Main
46
300
0
16
80
race 2 Cimmerier
Amarok Main
a
class 5Dunkler Templer
Main
44
300
0
17
80
race 1 Aquilonier
Amarok Main
a
class 6Wächter
Main
67
525
0
18
AM| Existos 80 race 3 Stygier Amarok Main a class 12Vollstrecker Sets Main 0 0 0
19
80
race 4 Khitaner
Amarok Main
a
class 9Nekromant
Main
2
0
0
20
AM| Goetter 80 race 1 Aquilonier Amarok Main a class 11Mitrapriester Main 0 0 0
21
80
race 2 Cimmerier
Amarok Main
a
class 2Barbar
Main
1
0
0
22
80
race 1 Aquilonier
Amarok Main
a
class 11Mitrapriester
Main
4
0
0
23
80
race 3 Stygier
Amarok Main
a
class 12Vollstrecker Sets
Main
2
400
0
24
AM| Helithabea 80 race 3 Stygier Amarok Main a class 7Dämonologe Main 62 0 0
25
80
race 3 Stygier
Amarok Main
a
class 12Vollstrecker Sets
Main
69
200
0
26
80
race 3 Stygier
Amarok Main
a
class 7Dämonologe
Main
0
0
0
27
80
race 3 Stygier
Amarok Main
a
class 9Nekromant
Main
73
550
0
28
80
race 3 Stygier
Amarok Main
a
class 7Dämonologe
Main
64
550
0
29
AM| Koorol 80 race 2 Cimmerier Amarok Main a class 2Barbar Main 2 0 0
30
80
race 2 Cimmerier
Amarok Main
a
class 10Bärenschamane
Main
68
0
0
31
80
race 3 Stygier
Amarok Main
a
class 8Herold des Xotli
Main
34
375
0
32
AM| Mathanach 80 race 2 Cimmerier Amarok Main a class 2Barbar Main 0 0 0
33
80
race 1 Aquilonier
Amarok Main
a
class 4Eroberer
Main
56
475
0
34
80
race 1 Aquilonier
Amarok Main
a
class 3Waldläufer
Main
28
150
0
35
8
race 1 Aquilonier
Amarok Main
a
class 9Nekromant
Main
66
150
0
36
AM| Nebneru 80 race 3 Stygier Amarok Main a class 8Herold des Xotli Main 44 0 0
37
80
race 3 Stygier
Amarok Main
a
class 1Assassin
Main
58
350
0
38
0
race 4 Khitaner
Amarok Main
a
class 7Dämonologe
Main
19
0
0
39
M4| Persuz 80 race 2 Cimmerier T4 Main a class 5Dunkler Templer Main 0 0 0
40
80
Unknown
Amarok Main
a
class 11Mitrapriester
Main
67
800
0
41
80
race 2 Cimmerier
Amarok Main
a
class 7Dämonologe
Main
6
0
0
42
AM| Riumina 80 race 1 Aquilonier Amarok Main a class 11Mitrapriester Main 59 100 0
43
80
race 1 Aquilonier
Amarok Main
a
class 3Waldläufer
Main
71
700
0
44
80
race 1 Aquilonier
T4 Main
a
class 11Mitrapriester
Main
15
250
0
45
80
race 3 Stygier
Amarok Main
a
class 7Dämonologe
Main
1
0
0
46
80
race 1 Aquilonier
Amarok Main
a
class 11Mitrapriester
Main
2
0
0
47
80
race 2 Cimmerier
Amarok Main
a
class 5Dunkler Templer
Main
56
100
0
48
80
race 1 Aquilonier
Amarok Main
a
class 8Herold des Xotli
Main
0
0
0
49
80
race 3 Stygier
Amarok Main
a
class 1Assassin
Main
47
175
0
50
AM| Sorgorth 80 race 3 Stygier Amarok Main a class 8Herold des Xotli Main 0 0 0
51
AM| Takzur 80 Unknown Amarok Main a class 12Vollstrecker Sets Main 12 0 0
52
AM| Thorhammern 80 race 2 Cimmerier Amarok Main a class 6Wächter Main 34 0 0
53
AM| Todesheld 80 Unknown Amarok Main a class 9Nekromant Main 28 0 0
54
AM| Vorphx 80 race 3 Stygier Amarok Main a class 8Herold des Xotli Main 30 475 0
55
80
race 2 Cimmerier
Amarok Main
a
class 2Barbar
Main
66
600
0
56
M4| bulweil 80 race 2 Cimmerier T4 Main a class 4Eroberer Main 3 0 0
57
80
race 2 Cimmerier
Amarok Main
a
class 2Barbar
Main
43
325
0
58
80
race 2 Cimmerier
Amarok Main
a
class 4Eroberer
Main
49
250
0
59
80
race 1 Aquilonier
Amarok Main
a
class 6Wächter
Main
5
0
0
... 59 Charakter(e) gefunden

arrow